BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na schválenie obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Petržalka, prevod nehnuteľností – pozemku parc. č. 3428 a stavby súp. č. 876 na pozemku parc. č. 3428, Andrusovova 11


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.