Bod č. 7

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 604/2008 zo dňa 15. 12. 2008


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.