Bod č. 26

Návrh opatrení na zlepšenie účasti poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy počas zasadnutí mestského zastupiteľstva - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.