Bod č. 25

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 5. 2007, č. 422/2008 zo dňa 30. 4. 2008 a č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.