Bod č. 23

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.