Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu štátnej cesty I. triedy I/2 v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.