Bod č. 10

Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4566 a parc. č. 4568


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.