BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 8

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v znení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2008


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.