BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 43

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 852/1 a parc. č. 852/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.