BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 33

Návrh na uzatvorenie alebo neuzatvorenie dohody o majetkovoprávnom vyporiadaní vlastníckeho práva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7549/6 a parc. č. 7549/16


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.