BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 4435/10000 k stavbe so súp. č. 2791 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 8232 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti VALENA, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.