BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 29

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7962/3, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Mýtna 33


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.