BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 28

Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, časti pozemku parc. č. 4420, spoločnosti TESTRA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.