BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 23

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu vodnej plochy a pozemku v Areáli zdravia Zlaté piesky v Bratislave, k. ú. Trnávka, spoločnosti Cable, s. r. o., Lamačská cesta 3, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.