Bod č. 26

Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby a uloženia kanalizačnej prípojky k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 263/3 a parc. č. 263/4


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.