Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 15140/4, k.ú. Nové Mesto Ivanovi Grambličkovi, Ing. Dionýzovi Machciníkovi, Rudolfovi Machciníkovi a Romanovi Nagyovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.