Bod č. 47

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č.2 – 100, garáž, I. suterén v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16, Krížna 18, Záhradnícka 19, súpisné číslo I.6302 v Bratislave, na ulici Záhradnícka19, vo veľkosti podielu 1209/94302, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 12, postavený na pozemku parcela číslo 10215/1, k. ú. Staré Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.