Bod č. 28

Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na 1. POSCHODÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.