Bod č. 25

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom predaja suvenírov - parc. č. 3888/3 k.ú. Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.