Bod č. 35b

Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.