Bod č. 8

Návrh na schválenie výpožičky pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5147, pre Slovenskú federáciu petangue so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.