Bod č. 27

Návrh koncepcie nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy pod garážami vo vlastníctve iných subjektov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.