Mestská rada - Zasadnutie 11.02.2016

  • 11. februára 2016, 09:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava