BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/10, parc. č. 531/18 a parc. č. 532/2, do výlučného vlastníctva Dariny Fratričovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.