Mestská rada - Zasadnutie 05.06.2015

  • 5. júna 2015, 16:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava