Bod č. 9

Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 208/2023 ku Návrhu komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.