Bod č. 3

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.