Bod č. 29

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 04. 10. 2023


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.