Bod č. 21

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v objekte Kolískova 1, 1B vlastníkom nebytových priestorov, garáží a bytu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.