Bod č. 17

Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1251/11 a nasl., so spoločnosťou DirektStav s. r. o., so sídlom v Svätom Jure


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.