Bod č. 14

Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Nivy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.