Bod č. 11

Vyhodnotenie plnenia cieľov vyplývajúcich zo „Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 2021 – 2026"


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.