Bod č. 1

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.