Bod č. 2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.