Bod č. 4

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 37/11, Štefanovi Girovi a manželke Márii


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.