Bod č. 23

Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.