Bod č. 10

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/12, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.