Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 25.01.2018

  • 25. januára 2018, 09:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [34.74 kB]