BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Informácia o pozastavení výkonu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 663/2016 zo dňa 16. 11. 2016 časť B bod 2.1 z dôvodu rozporu so zákonom a zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.