BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 28

Návrh na zverenie stavieb v k. ú. Staré Mesto, súp. č. 3949 na pozemku parc. č. 2052/3, a súp. č. 3951 na pozemku parc. č. 2052/2, a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2052/3, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.