BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislavy Mészárošovej a Mariána Mészároša


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.