BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 10

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí na riešenie nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov (plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 406/2016 časť C)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.