Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 21.03.2018

  • 21. marca 2018, 15:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [36.42 kB]
  • Pokračovanie zasadnutia z 02.03.2018