BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 14

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Blagoevovej 10 a uznesenia č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.