BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Návrh na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže, a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.