Bod č. 5

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2, parc. č. 1035/3 a parc. č. 1035/4


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.