Bod č. 30

Návrh na schválenie zámeru – prenájom častí pozemkov v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Bratislava parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.