Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/13, parc. č. 891/3, parc.č. 1497/135, parc. č. 1497/136 a častí pozemkov parc.č. 1024/1 a parc .č. 513/3, pre mestskú časť Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.