BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 14

Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.