BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 a parc. č. 2727/82, od ich výlučného vlastníka CEEbase s. r. o., so sídlom v Bratislave, a pozemkov parc. č. 2725/45 a parc. č. 2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.